URBAN TRAFIC

Servicii

a. STUDII:
* de circulatie generala:
- localitati
- teritoriu
- artere de circulatie
- sondaje
* intersectii:
- amenajare
- semnalizare
- semaforizare
* parcaje
b. PROIECTE TEHNICE CU DETALII DE EXECUTIE:
pentru:
- drumuri
- strazi
- platforme
- sistematizare verticala platforme

c. TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI:
- anchete origine/destinatie (O-D)
- determinarea fluxurilor ca directie si marime
- stabilirea retelei
- stabilirea traseelor si calculul indicatorilor
(frecventa interval de succesiune, etc.)
- alegerea mijlocului de transport

d. DOCUMENTATII DE URBANISM (CIRCULATIE) :
- PUG
- PUZ
- PUD
- AMENAJAREA TERITORIULUI

e. ACTE NORMATIVE

f. PROIECTE DE DRUMURI, STRAZI, PLATFORME
- PROIECTE TEHNICE
- DETALII DE EXECUTIE
- CAIETE DE SARCINI

Firma are in componenta salariati cu o vasta experienta pentru intocmirea documentatiilor tehnice mentionate mai sus.

URBAN TRAFIC