Documentații de urbanism

Documentațiile de urbanism reprezintă ansamblul de documente și studii necesare pentru planificarea și dezvoltarea orașelor și a zonei rurale. Acestea cuprind informații despre utilizarea terenurilor, infrastructura, transportul, mediul, precum și despre alte aspecte legate de dezvoltarea urbană.

Printre cele mai importante documentații de urbanism se numără Planul Urbanistic General (PUG) sau Planul Local de Urbanism (PLU) care stabilesc modul în care se va dezvolta o anumită zonă, precum și regulile și condițiile pentru construirea de noi clădiri sau modificarea celor existente. PUG este un document strategic și cuprinde informații despre dezvoltarea pe termen lung a orașului sau zonei, în timp ce PLU este mai detaliat și se concentrează pe regulile și condițiile de construire la nivelul unei anumite zone.

documentatii de urbanism